Vandværket

Næstelsø Vandværk blev oprettet i 1945 og er beliggende Holmevej 4, 4700 Næstved i Næstelsø by.

 

Næstelsø Vandværk har to aktive boringer, som ligger ved vandværket.

Boringerne indvinder fra bryozokalk ca. 51 til 52 meter under terræn. Lagserien over det anvendte magasin består ved boring med DGU nr. 221.326 af skiftende sand- og gruslag med et enkelt lag af morændler og ved boring med DGU nr. 221.851 hovedsageligt af smeltevandsler. Den samlede lertykkelse over magasinet ved de to boringer er henholdsvis 13 til 16 og 45 meter. Magasinet er spændt med en grundvandsstrømning mod sydvest. Grundvandet er reduceret.

 

Generelle data

Lokalitets nr. / Jupiter ID:353-20-0010-00 / 55545

Ejerforhold:

Beliggenhed:Privat fælles vandforsyningsanlæg

 

Indvindingstilladelse:

Tilladelsesdato:

Udløbsdato.35.000 m3 / år

27.07.1970

Forlænget jf. vandplanen

Vandværk kategori

 

Copyright © All Rights Reserved